نام واحد : تولیدی و صنعتی امجدی قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- سه راه...
 • تلفن شرکت : ****772جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - جاده قدیم اصفهان - کیلومتر 4- روبروی دانشگاه
 • تلفن واحد : ******285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر امجدی کاشانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تاپس اکریلیک

 • سریال مجوز : 3613547
 • شماره مجوز : 158174
 • تاریخ مجوز : 08/12/1385
 • کد محصول : 17111221
 • شرح محصول : تاپس اکریلیک
 • ظرفیت : 792 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%