نام واحد : محمدی علی اصغر

نام محصول : پارچه وکالاهای کشباف

 • سریال مجوز : 3101523
 • شماره مجوز : 8814
 • تاریخ مجوز : 12/11/1373
 • کد محصول : 17301110
 • شرح محصول : پارچه های کشباف
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%