نام واحد : تولیدی تهران پتو

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- کیلومتر 8 جاده اراک
 • تلفن واحد : ******870جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن فرقانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پتو

 • سریال مجوز : 3613984
 • شماره مجوز : 68903
 • تاریخ مجوز : 07/10/1373
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 1,512,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1721
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%