نام واحد : توسعه صنعتی رسن گستر

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- خیابان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- ک 6ج قدیم اصفهان-روبروی جنگلبانی- داخل کوچه-راست
 • تلفن واحد : ****285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر منصور عرفانیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ پلی پروپیلن p.p

 • سریال مجوز : 3616057
 • شماره مجوز : 35144
 • تاریخ مجوز : 15/05/1376
 • کد محصول : 17111352
 • شرح محصول : نخ پلی پروپیلن p.p
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%