نام واحد : محمدحسین تقوی فرد

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - کیلومتر4...
 • تلفن شرکت : ****770جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - کیلومتر4 ج قدیم اصفهان اول کامراد درب 2
 • تلفن واحد : ****770جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین تقوی فرد
 • تلفن مدیر : ****770جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3631245
 • شماره مجوز : 39682
 • تاریخ مجوز : 27/09/1374
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 82,900 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%