نام واحد : سکینه کشاورزی - خانم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - 45 متری...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم-ج کوه سفید-20متری سوله سازی صنعت کویر-سمت چپ-جنب آهنگری
 • تلفن واحد : ****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد عباسی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3635453
 • شماره مجوز : 199638
 • تاریخ مجوز : 17/03/1388
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%