نام واحد : بافیران مکمل

نام محصول : نخ هایبالک

 • سریال مجوز : 3104276
 • شماره مجوز : 5528
 • تاریخ مجوز : 10/10/1379
 • کد محصول : 17111339
 • شرح محصول : نخ هایبالک
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%