نام واحد : ایران ترمه

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- کیلومتر 8 جاده قم- اراک
 • تلفن واحد : ******870جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا فرقانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگر

 • سریال مجوز : 3639188
 • شماره مجوز : 334127
 • تاریخ مجوز : 26/12/1360
 • کد محصول : 17121120
 • شرح محصول : رنگرزی انواع پارچه غیرازکشباف
 • ظرفیت : 19,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%