نام واحد : نساجی وشیمیائی علی

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3104489
 • شماره مجوز : 12620
 • تاریخ مجوز : 05/07/1376
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 3,350 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%