نام واحد : انوار

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ساوه-شهرک صنعتی کاوه-خیابان16
 • تلفن واحد : *****423جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : انواع نوارمنسوج نواربافی

 • سریال مجوز : 3104682
 • شماره مجوز : 16048
 • تاریخ مجوز : 21/12/1376
 • کد محصول : 17291230
 • شرح محصول : انواع نوارمنسوجنواربافی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%