نام واحد : یاسمین صدف دلیجان

نام محصول : لایی سوزنی

 • سریال مجوز : 3105361
 • شماره مجوز : 11114
 • تاریخ مجوز : 20/04/1380
 • کد محصول : 17291113
 • شرح محصول : لایی سوزنی
 • ظرفیت : 730 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%