نام واحد : بافندگی ظریفان

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- شهرک...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی شکوهیه
 • تلفن واحد : ***************207جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اخلاص میرزایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : حصیرپلاستیکی

 • سریال مجوز : 3639434
 • شماره مجوز : 50466
 • تاریخ مجوز : 02/06/1378
 • کد محصول : 17221145
 • شرح محصول : حصیرپلاستیکی
 • ظرفیت : 2,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%