نام واحد : ماهرنگ قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم -ج قدیم...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم -ج قدیم اصفهان - مقابل شهرک مهدیه- جنب اخگر الکتریک
 • تلفن واحد : ****285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کریم میرخلف زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 3639436
 • شماره مجوز : 86884
 • تاریخ مجوز : 07/10/1381
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 1,650 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%