نام واحد : ریزباف

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- بلوار...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- بلوار الغدیر- خ 77- سمت چپ- درب اول
 • تلفن واحد : ******286جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن ایزدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ خامه قالی

 • سریال مجوز : 3639473
 • شماره مجوز : 239403
 • تاریخ مجوز : 20/11/1353
 • کد محصول : 17111336
 • شرح محصول : نخ خامه قالی
 • ظرفیت : 392 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%