نام واحد : تعاونی گل پوش خمین

نام محصول : انواع بلوز کشباف

 • سریال مجوز : 3105542
 • شماره مجوز : 21882
 • تاریخ مجوز : 20/12/1380
 • کد محصول : 17301135
 • شرح محصول : انواع بلوز کشباف
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%