نام واحد : ایران مرینوس

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- خ دکتر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- بلوار امین میدان ارتش- کارخانجات ایران مرینوس
 • تلفن واحد : ******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرداد احمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه فاستونی

 • سریال مجوز : 3639476
 • شماره مجوز : 414578
 • تاریخ مجوز : 16/04/1375
 • کد محصول : 17111454
 • شرح محصول : پارچه فاستونی
 • ظرفیت : 3,600,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%