نام واحد : فرش ستاره طلائی دلیجان

 • استان : مرکزی
 • شهر : دلیجان
 • نشانی شرکت : تهران - میدان...
 • تلفن شرکت : ********088جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دلیجان-قطب صنعتی بوعلی سینا
 • تلفن واحد : ********064جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا قاسمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 3105618
 • شماره مجوز : 10276
 • تاریخ مجوز : 14/04/1390
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%