نام واحد : سید کاظم موسوی فخر

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوش
 • نشانی شرکت : کیلومتر 7...
 • تلفن شرکت : ********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شوش ک 7 ج شوش اندیمشک سمت چپ درفاصله 200متری جاده
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدکاظم موسوی فخر
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 610316000000
 • شماره مجوز : 50444 - 06
 • تاریخ مجوز : 04/12/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,880 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%