نام واحد : رسول فرزادیان

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : "امیرآباد نو...
 • تلفن شرکت : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "امیر آباد نو ، انتهای کوچه بهار عسل چهل گیاه الموت"
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول فرزادیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عسل طبیعی

 • سریال مجوز : 610425000000
 • شماره مجوز : 127/1581
 • تاریخ مجوز : 26/01/1396
 • کد محصول : 122412323
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -122
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%