نام واحد : تعاونی پالت سازان سبز اسالم

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : تالش - سد...
 • تلفن شرکت : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تالش روستای اوله کری طولارود
 • تلفن واحد : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نادر شفائی ناو
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 2815480
 • شماره مجوز : 10145
 • تاریخ مجوز : 27/04/1391
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 85,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%