نام واحد : شرکت صنایع چوب گازر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران- جاده...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران- جاده مخصوص کرج- کیلومتر 10- خیابان 21- پلاک 3
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیداسمعیل گازر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب چوبی

 • سریال مجوز : 1790576
 • شماره مجوز : 4310830-75529
 • تاریخ مجوز : 21/08/1369
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 4,300 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%