نام واحد : شرکت بهسازی صنایع چوب ایران

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر -...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : احمد آباد مستوفی - میدان پارسا - خ صنوبر چهارم شرقی- شرکت بهسازی صنایع چوب ایران- قطعات 7 و 2
 • تلفن واحد : *****567جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد صادق عیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قفسه

 • سریال مجوز : 1790678
 • شماره مجوز : 29103
 • تاریخ مجوز : 23/06/1392
 • کد محصول : 36101221
 • شرح محصول : قفسه چوبی
 • ظرفیت : 200,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 36
 • گروه 4 رقمی : 3610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%