نام واحد : تولید نئوپان کارون

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • نشانی شرکت : شوشتر دیمچه
 • تلفن شرکت : *******612جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دیمچه--جنب کشت و صنعت کارون
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نئوپان خام از باگاس

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 41366 - 06
 • تاریخ مجوز : 08/09/1396
 • کد محصول : 2021512311
 • شرح محصول : نئوپان خام از باگاس
 • ظرفیت : 72,200 متر مکعب
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%