نام واحد : مسلم رضایی نیا

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : "طولارود،اوله...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : طولارود-اوله کری
 • تلفن واحد : ********133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسلم رضایی نیا
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 23631/24/24
 • تاریخ مجوز : 21/05/1396
 • کد محصول : 2023412306
 • شرح محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2023
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%