نام واحد : چوب ملامین صنعت فارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار امیر...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت غربی، میدان صنعت، بلوار صادرات شرقی، شماره تماس:09171118000"
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید هوشیار
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 31711
 • تاریخ مجوز : 27/05/1394
 • کد محصول : 2021512322
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه
 • ظرفیت : 3,618,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%