نام واحد : آی تک چوب اردبیل

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی 1
 • تلفن شرکت : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ورودی شهرک صنعتی-نرسیده به نگهبانی-مبل آیتک
 • تلفن واحد : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهریار نصرتی حقیقی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : انواع مبلمان خانگی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 125/7638
 • تاریخ مجوز : 11/03/1393
 • کد محصول : 3610312375
 • شرح محصول : انواع مبلمان خانگی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 36
 • گروه 4 رقمی : 3610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%