نام واحد : آقایان اکبر بختیاری و کاظم مرادی خلیل آباد

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فازیک ،بلوار گلها،خ شقایق،قطعات شماره c55،c56،c57"
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاظم مرادی خلیل آباد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : پشم چوب (پوشال)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 87704
 • تاریخ مجوز : 20/09/1395
 • کد محصول : 2010512320
 • شرح محصول : پشم چوب (پوشال)
 • ظرفیت : 54 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2010
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%