نام واحد : سروچوب کرمانشاه

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : خیابان سید...
 • تلفن شرکت : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای بلوارکارگر نبش میدان دوم
 • تلفن واحد : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بیژن جوانبخت
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرامان

نام محصول : چوب چهار تراش (سوزنی برگ)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 12/48968
 • تاریخ مجوز : 25/10/1392
 • کد محصول : 2010512309
 • شرح محصول : چوب چهار تراش (سوزنی برگ)
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2010
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%