نام واحد : روکش و تخته چوب تالش سهامی خاص

 • استان : گیلان
 • شهر : رضوانشهر
 • نشانی شرکت : رشت بلوار...
 • تلفن شرکت : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رضوانشهر پونل شهرک صنعتی سکام
 • تلفن واحد : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی کردی اردجانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سکام

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 2816814
 • شماره مجوز : 6002
 • تاریخ مجوز : 22/03/1389
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : باکس پالت چوبی
 • ظرفیت : 5,430 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%