نام واحد : کارا کیان اسا

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شماره قطعه 03-01-04
 • تلفن واحد : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مازیار محمدی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه سه

نام محصول : درب چوبی از تخته فیبر با چگالی بالا (HDF)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 112/7/453707
 • تاریخ مجوز : 17/02/1394
 • کد محصول : 2022512305
 • شرح محصول : درب چوبی از تخته فیبر با چگالی بالا (HDF)
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%