نام واحد : فرهنگ خوش پسند ازگمی

 • استان : گیلان
 • شهر : صومعه سرا
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صومعه سرا کیلومتر 3 جاده تولم شهر -مرجقل
 • تلفن واحد : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرهنگ خوش پسند ازگمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت ازMDF

 • سریال مجوز : 2816912
 • شماره مجوز : 2243
 • تاریخ مجوز : 03/02/1390
 • کد محصول : 20291132
 • شرح محصول : کابینت ازMDF
 • ظرفیت : 10,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%