نام واحد : تعاونی ماهان چوب فومن

 • استان : گیلان
 • شهر : فومن
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فومن-جاده قلعه رود خان روستای حلاج محله ملسکام
 • تلفن واحد : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا فتحی ازبری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : میزونیمکت مدارس چوبی

 • سریال مجوز : 2817178
 • شماره مجوز : 11406
 • تاریخ مجوز : 30/05/1389
 • کد محصول : 36101312
 • شرح محصول : میزونیمکت مدارس چوبی
 • ظرفیت : 1,250 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%