نام واحد : علی سلمان زاده

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : کوی فرهنگیان...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "میدان ابتکار، بلوار ابتکار شمالی، خیابان پردازش،فاز4، خ 807/1،قطعه15.1 TR.شماره تماس:09171154549"
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی سلمان زاده
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : درب تمام چوبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 42785
 • تاریخ مجوز : 13/07/1394
 • کد محصول : 2022512303
 • شرح محصول : درب تمام چوبی
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%