نام واحد : تولیدی گیلان صنعت

 • استان : گیلان
 • شهر : آستانه اشرفیه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 1...
 • تلفن شرکت : *******142جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 1 جاده کیاشهر روبروی نیروگاه برق
 • تلفن واحد : *******142جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی علیزاده فشتمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 47802
 • تاریخ مجوز : 16/10/1392
 • کد محصول : 2023412303
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2023
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%