نام واحد : نصرت اله پور محمود ناورودی

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : خلیف آباد -...
 • تلفن شرکت : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خلیف آباد روستای ملا محله
 • تلفن واحد : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نصرت اله پور محمود ناورودی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چیپس چوب

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 21397/24
 • تاریخ مجوز : 14/05/1394
 • کد محصول : 2010512322
 • شرح محصول : چیپس چوب
 • ظرفیت : 9,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2010
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%