نام واحد : قرقره شمال

 • استان : منطقه آزاد انزلی
 • شهر :
 • نشانی شرکت : "حسن رود،...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "لیجارکی، روبروی پادگان نیروی دریایی، پلاک 585"
 • تلفن واحد : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا دبیریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قرقره فلزی کابل

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 94/420/20806
 • تاریخ مجوز : 20/07/1394
 • کد محصول : 2899512419
 • شرح محصول : قرقره فلزی کابل
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%