نام واحد : افرا صنوبر سبز ایرانیان

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : شهرک غرب...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان 31 ، قطعات 781 تا 789"
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا دارابی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : سایر محصولات چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 7250
 • تاریخ مجوز : 03/03/1394
 • کد محصول : 2029312313
 • شرح محصول : سایر محصولات چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2029
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%