نام واحد : علی کریمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : -همت جنوبی...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان نوبنیاد، خیابان2400، شماره تماس:09175030539"
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی کریمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : مجموعه کامل کابینت فلزی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 97165
 • تاریخ مجوز : 17/12/1392
 • کد محصول : 2899512396
 • شرح محصول : مجموعه کامل کابینت فلزی
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%