نام واحد : محمد هادی و رحمت اله ضروریان

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : رشت گلسار...
 • تلفن شرکت : ****775جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رشت شهرک صنعتی سفیدرودمیدان دوم سمت راست
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدهادی ضروریان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت (سفیدرود)

نام محصول : کابینت ازMDF

 • سریال مجوز : 2817592
 • شماره مجوز : 17908
 • تاریخ مجوز : 14/08/1390
 • کد محصول : 20291132
 • شرح محصول : کابینت ازMDF
 • ظرفیت : 5,600 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%