نام واحد : فرزاد کریمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار امیر...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "میدان پژوهش، بلوار پژوهش جنوبی، خیابان 301، شماره تماس:^amp;^quot;09173074470"
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزاد کریمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : کابینت از چوب پلاستیک

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 17521
 • تاریخ مجوز : 13/03/1393
 • کد محصول : 2029412339
 • شرح محصول : کابینت از چوب پلاستیک
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2029
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%