نام واحد : شهاب عثمان نژاد ویزنه

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : تالش بعد از چوبر روستای لمر جنب ایران پل
 • تلفن واحد : ********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهاب عثمان نژاد ویزنه
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب تمام چوب

 • سریال مجوز : 2817607
 • شماره مجوز : 5954
 • تاریخ مجوز : 17/03/1388
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%