نام واحد : کیمیا چوب گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • نشانی شرکت : ک 22 جاده...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "کیلومتر22 محور گرگان،گنبد-مقابل پارک جنگلی قرق-جنب کارخانه تخته فشرده ممتاز گلستان"
 • تلفن واحد : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد یزدان مقدم
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوب

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 128/2/2495
 • تاریخ مجوز : 21/03/1392
 • کد محصول : 2021512312
 • شرح محصول : تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوب
 • ظرفیت : 72,000 متر مکعب
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%