نام واحد : فرزاد اصغرزاده کنارسری

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : رشت -...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : رشت - کوچصفهان کیلومتر 4 جاده لشت نشاء روستای کنارسر
 • تلفن واحد : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزاد اصغرزاده کنارسری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 2817683
 • شماره مجوز : 11713
 • تاریخ مجوز : 19/05/1388
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : پالت چوبی
 • ظرفیت : 680 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%