نام واحد : پاک ملامینه خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوش
 • نشانی شرکت : کیان پارس خ...
 • تلفن شرکت : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالکریم حمدانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شوش

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش هایگلاس

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 26435 - 06
 • تاریخ مجوز : 13/06/1396
 • کد محصول : 2021512346
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش هایگلاس
 • ظرفیت : 10,000,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%