نام واحد : کندوی چوبیاسداله عالیخانی

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم آباد- بخش...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم آباد-بخش زاغه آبستان روستای تقی آباد پ3
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسداله عالیخانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کندوی عسل

 • سریال مجوز : 2900027
 • شماره مجوز : 17086
 • تاریخ مجوز : 18/11/1383
 • کد محصول : 20231130
 • شرح محصول : کندوی عسل
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%