نام واحد : تعاونی خرم چوب سفیدکوه2249

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم آباد-خ...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم باد-خ میدان رازی ظلع غربی پلاک92
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حشمت اله دولتشاهی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کمدچوبی

 • سریال مجوز : 2904187
 • شماره مجوز : 21545
 • تاریخ مجوز : 15/11/1386
 • کد محصول : 20291126
 • شرح محصول : کمدچوبی
 • ظرفیت : 1,667 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%