نام واحد : حسن عزمی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : بلوار طالقانی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******764جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن عزمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرلنگه

نام محصول : مجموعه کامل کابینت فلزی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 13/21151
 • تاریخ مجوز : 03/07/1396
 • کد محصول : 2899512396
 • شرح محصول : مجموعه کامل کابینت فلزی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%