نام واحد : محسن دریایی پیما طلبی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان خ سرباز...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : انتهای خیابان صنعت
 • تلفن واحد : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن دریایی پیماطلبی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان3

نام محصول : خدمات ساخت و نصب دکوراسیون چوبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 10274
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 2022312341
 • شرح محصول : خدمات ساخت و نصب دکوراسیون چوبی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%