نام واحد : تعاونی سازنده آسان حمل کبود شماره 2078

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار امام جنب پمپ سازی چرخکار2624829
 • تلفن واحد : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 0
 • تلفن مدیر : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 2904344
 • شماره مجوز : 5296
 • تاریخ مجوز : 04/05/1382
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 40,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%