نام واحد : مهدی دانشی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : استان کرمان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلواریاسمن-انتهای خیابان سوم
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی هاشمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 14546
 • تاریخ مجوز : 07/04/1393
 • کد محصول : 2021512324
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی
 • ظرفیت : 105 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%