نام واحد : تعاونی فرآوردههای چوبی ملچ چوکا

 • استان : گیلان
 • شهر : رضوانشهر
 • نشانی شرکت : بندر...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : گیل چالان- خیابان شهید ابراهیم ساده-گلستان 9-پلاک 183
 • تلفن واحد : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فروغ منافی درو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خدمات چوب بری

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 17180/24
 • تاریخ مجوز : 19/04/1395
 • کد محصول : 2010412325
 • شرح محصول : خدمات چوب بری
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2010
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%