نام واحد : علی کلوی

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد روستای...
 • تلفن شرکت : **نداجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد روستای همت اباد
 • تلفن واحد : **نداجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی کلوی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چوب اصلاح شده به شکل تخته

 • سریال مجوز : 2906559
 • شماره مجوز : 1225
 • تاریخ مجوز : 03/04/1383
 • کد محصول : 20101111
 • شرح محصول : چوب اصلاح شده به شکل تخته
 • ظرفیت : 600,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%