نام واحد : خنک سازان افلاک

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم...
 • تلفن شرکت : ***********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم اباد- شهرک صنعتی پل هرو2211696
 • تلفن واحد : ***********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج الماسی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پوشال کولر

 • سریال مجوز : 2906985
 • شماره مجوز : 17898
 • تاریخ مجوز : 20/09/1386
 • کد محصول : 20101211
 • شرح محصول : پوشال کولر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%